ฤทธิชัย ลูกเก๊าจาว VS สมิงทอง จีรพันธ์ Ritthichai VS Samingthong